ลุ้นรับ Jackpot เงินล้านทุกยอดแทง
จับยี่กี VIP - รอบที่ 75 25 January 2020
3ตัวบน

201

2ตัวล่าง

29

หวยรัฐบาล 1 February 2020

xxxxxx

3ตัวหน้า

xxx,xxx

3ตัวล่าง

xxx,xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP 25 January 2020
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

373

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

005

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

498

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

294

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

370

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

190

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

083

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

488

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

639

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

063

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

409

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

049

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

121

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

226

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

977

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

984

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

712

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

566

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

899

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

264

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

812

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

515

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

093

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

265

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

572

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

228

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

866

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

722

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

388

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

542

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

386

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

242

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

900

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

902

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

494

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

994

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

271

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

152

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

827

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

171

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

007

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

443

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

962

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

551

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

940

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

174

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

479

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

081

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

643

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

719

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

577

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

691

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

416

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

487

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

532

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

693

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

083

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

978

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

000

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

938

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

485

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

797

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

720

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

516

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

425

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

125

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

091

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

298

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

335

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

201

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

373

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

005

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

498

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

294

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

370

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

190

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

083

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

488

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

639

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

063

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

409

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

049

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

121

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

226

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

977

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

984

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

712

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

566

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

899

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

264

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

812

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

515

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

093

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

265

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

572

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

228

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

866

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

722

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

388

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

542

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

386

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

242

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

900

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

902

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

494

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

994

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

271

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

152

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

827

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

171

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

007

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

443

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

962

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

551

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

940

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

174

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

479

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

081

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

643

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

719

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

577

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

691

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

416

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

487

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

532

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

693

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

083

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

978

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

000

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

938

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

485

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

797

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

720

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

516

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

425

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

125

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

091

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

298

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

335

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

201

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx